Noordskool || North School

The official blog of North School in Sasolburg

  • Archives

  • Categories

  • Advertisements

Liefdadigheid/Charity

Posted by chrisbester on May 28, 2007

Briewe aan Ouers / Letters to Parents

 28 Mei 2007 /  28 May 2007

 Geagte Ouers  

Ondersteuningsfonds 

 Metsimaholo Gemeenskapkas het besonderse waardering vir Noordskool se deurlopende bydrae. Baie dankie aan al die ouers vir u ruimhartige skenkings.Die skool is ook deeglik bewus dat hulp en ondersteuning nodig is aan sy eie leerders. Die skool se Ondersteuningspan identifiseer hulpbehoewende gevalle. Die onderwyserspan nader  die skool om finansiële hulp om hulle sodoende instaat te stel om professionele kundiges te kry en dan die bepaalde behoeftes aan te spreek. Dit is veral gesig- en gehoordefekte wat dringende aandag vereis. Geld word vanuit ‘n ondersteuningsfonds verkry. Huidiglik kort die fonds geldelike bydraes om verder by  merietegevalle betrokke te raak.  Môre (29 Mei) sal die kinders ‘n geleentheid hê om ‘n bydrae tot die fonds te maak. ‘n Silwer muntlegging sal in die saal plaasvind.  Elke bydrae word deur ons kinders vir  ons kinders aangewend. Noordskool vir lewe !!!

Dear Parents

Support Fund

The Metsimaholo Community Chest appreciates North School’s contributions towards their effort to support our community. Thanks to all parents and friends how whole heartedly support us. Our school is also aware of its own children’s needs. The School Support Team identifies learners in need of help. This team is being funded by the special support fund.  This financial contribution pays for professional service needed by these learners. Auditory and visually challenged learners are the two most important areas to be addressed. Tomorrow(29 May) there will be a silver coin laying opportunity at the school for all learners. This will surely help to set funds available for these projects. This is an effort by and for our own children.    North School for life!!!  

Graad 6- Klas het hul munte op die hartfiguur geplaas. 

muntlegging3.jpg

It is wonderfull to give !!!

munt3.jpg

Wilene Uys Monique Thompson Lerize Human and Tian Grové

My support

munt5.jpg

Me Irmgard Penzhorn                    Mizelle Strydom                             and Hanke le Roux
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: