Noordskool || North School

The official blog of North School in Sasolburg

  • Archives

  • Categories

  • Advertisements

Verjaarsdagvieringe! / Birthday Celebrations!

Posted by chrisbester on October 8, 2007

Ons skool se  verjaarsdagvieringe is nou voluit aan die gang . Die volgende  aktiwiteite  het betrekking op die skool se jaarprogram:

Our school’s  50th birthday celebrations  are  in full swing. The following events are of importance: 

small.jpg

Woensdag 10 Oktober * Wednesday 10 October:

17:30 Musiek-Aand  /  Music-Evening Optrede musiek leerders  / Music learners perform 

Dinsdag 16 Oktober *  Tuesday 16 October :

9:30:   Van Toeka tot Nou / From Yesterday till Today

Kleedrepetisie.  Bywoningskoste R5 / leerder   Dress rehearsal.  Entrance Fee R5 / learner

Woensdag  17 Oktober * Wednesday 17 October :

19:00: Van Toeka tot Nou / From Yesterday till Today

R30/sitplek Verversings word voorsien.  R30/seat Refreshments included

Besprekings open op 3 Oktober by  Mev Elizabeth Swanepoel.  Bookings start on 3 October at Mrs. Elizabeth Swanepoel.

Donderdag  18 Oktober * Thursday 18 October:

19:00 Van Toeka tot Nou / From Yesterday till Today.

R60 /sitplek – Gala Vertoning  – ligte ete word bedien. / R60 a seat. Gala Event – Light meal included.

Besprekings open op 3 Oktober by  Mev Elizabeth Swanepoel / Bookings starts on 3 October at Mrs. Elizabeth  Swanepoel. 

Vrydag 19 Oktober * Friday 19 October:

9:00 – 12:00  Verjaarsdag Fees /  Birthday Bash                 

Norries dra partytjieklere  / Northies  wear Party Clothes 

Speletjies en verversings  gratis. / Free games and refreshments

Aangebied deur Ouer-Onderwysersvereniging  /  Presented by Parent Teacher’s Association  

Vrydag 26 Oktober * Friday 26 October

Gr 4 Entrepreneursdag

North School Cares – Tee/Tea, Koffie/Coffee

Maandag 29 Oktober  * Monday 29 October

Ouervergadering/Parent’s Meeting – Begrotting vir goedkeuring/Budget for approval

Woensdag 31 Oktober  * Wednesday 31 October

Gr 6 Kamp/Camp

Donderdag 1 November  * Thursday 1 November

Waltons

Vrydag 2 en Saterdag 3 November  * Friday 2 and Saturday 3 November

Gr 7 Kamp/Camp CSV

Saterdag 3 November * Saturday 3 November

14:00  Reunie 50 jaar Reunion 50 years

Open van tydkapsule en herseël / Opening and resealing of time capsule

Terugblik vertoning / “Walk down memory lane” Show

Braai

Woensdag 7 November * Wednesday 7 November

Prysuitdeling Prize Giving

9:00 Grondslagfase Foundation Phase

18:30 Intermediate+ Senior Phase

Vrydag 9 November  * Friday 9 November

Gr 7 Afskeid/ Farewell

Vrydag 30 November * Friday 30 November

7:30 Skole sluit – Rapporte  / School Closes – Report

copy-of-50nuwe-copy.jpg

   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: